1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym

TADEUSZ PARNOWSKI1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 7-11
Słowa kluczowe: wiek podeszły, organizacja pomocy

Streszczenie

Starzenie się społeczeństw jest faktem wymagającym zmiany organizacji pomocy dla ludzi w wieku podeszłym. Dotyczy to zwłaszcza ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Na tle organizacji opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego w różnych krajach, autorzy omawiają sytuację w Polsce i kierunki rozwoju psychogeriatrii.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa