1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Test rysowania zegara

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 21-30
Słowa kluczowe: otępienie, diagnostyka, test rysowania zegara, sprawność poznawcza

Streszczenie

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie testem rysowania zegara, jako prostą i godną zaufania metodą wczesnego rozpoznawania zaburzenia sprawności poznawczej u osób w wieku podeszłym. Artykuł przedstawia cztery odmiany tego testu. Dwie wersje zaproponowane przez Shulmana i wsp. a także wersje opracowane przez Sunderlanda i wsp. oraz Watson i wsp. Każda z tych odmian testu rysowania zegara łączy prostotę wykonania z wysoką czułością i specyficznością wykrywania upośledzenia sprawności poznawczej. Szczególnie użyteczny wydaje się ten test w przesiewowym rozpoznawaniu zaburzeń sprawności poznawczych związanych z wczesnym etapem choroby Alzheimera, kiedy ogólna sprawność poznawcza nie osiąga jeszcze poziomu otępienia.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
66-212 Cibórz