1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Wybrane zagadnienia etyczne w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

ANNA RABAN1, KATARZYNA SKULIMOWSKA2
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
2. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 49-53
Słowa kluczowe: wiek podeszły, etyka, „ageizm”, paternalizm, empatia

Streszczenie

Autorzy zwracają uwagę na pewne wątpliwości etyczne towarzyszące postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznemu wobec osób w podeszłym wieku. Wskazano na potrzebę zmiany wielu dotychczas funkcjonujących postaw i stereotypów kulturowych związanych ze specyfiką tego okresu życia.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Raban,
l Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa