1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Zaburzenia psychiczne u osób starszych z chorobami nowotworowymi

ALINA JAREMA1
1. Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1(2), 73-76
Słowa kluczowe: starość, zaburzenia psychiczne, choroby nowotworowe, leczenie

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących farmakoterapii zaburzeń psychicznych towarzyszących chorobom nowotworowym w wieku starszym. Omówiono w skrócie występowanie najczęstszych w tej grupie chorych zespołów psychopatologicznych, akcentując trudną psychologicznie sytuację pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Zwrócono uwagę na konieczność ostrożnego doboru leków psychotropowych oraz na możliwość interakcji z lekami o innym profilu działania. Szczególny nacisk położono na omówienie postępowania terapeutycznego w zespołach depresyjnych i lękowych jako najczęściej towarzyszących chorobie nowotworowej. Podkreślono rolę właściwej postawy wobec pacjentów i wagę odpowiedniej strategii informowania pacjentów o rozpoznaniu choroby nowotworowej w przewidywaniu efektu psychofarmakoterapii.

Adres do korespondencji:
Dr Alina Jarema,
Klinika Radioterapii PAM,
ul. Strzałowska 27,
71-658 Szczecin.