1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Angiografia metodą rezonansu magnetycznego

Jarosław Ryterski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 15-25
Słowa kluczowe: angioMR, naczynia mózgu, technika Time-of-Flight

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie metody badania angiograficznego przy użyciu rezonansu magnetycznego i jej zastosowań klinicznych. Omówione zostały podstawy fizyczne, ze szczególnym naciskiem na technikę Time-of-Flight, czyli tzw. metodę napływu, stosowaną w badaniach naczyniowych w Zakładzie Neuroradiologii IPiN. Angiografia MR jest nieinwazyjną, stosunkowo prostą metodą diagnostyczną pozwalającą na bezpośrednie uwidocznienie naczyń krwionośnych, bez podawania środków kontrastowych, nieobarczoną ryzykiem dla zdrowia pacjenta. Stanowi ona bardzo dobre uzupełnienie standardowego badania metodą rezonansu magnetycznego.