1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Varia

Migrena

MIROSŁAW MAŁECKI1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 99-103
Słowa kluczowe: migrena, patogeneza bólów głowy, leczenie

Streszczenie

W pracy przedstawiono dawne i współczesne teorie w odniesieniu do patogenezy migreny i innych naczyniowych bólów głowy. Przedstawiono różne koncepcje leczenia migreny oraz omówiono skuteczność współczesnej farmakoterapii w tej dziedzinie. (red.)