1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Varia

Młodzieńcza padaczka miokloniczna

Włodzimierz Kuran1, Krystyna Niedzielska1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego i Zakładu EEG/EMG IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 87-91
Słowa kluczowe: młodzieńcza padaczka miokloniczna, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Autorzy opisują młodzieńczą padaczkę miokloniczną (JME) – zespół należący do grupy padaczek uogólnionych, idiopatycznych. Klinicznie zespół ten charakteryzuje się występowaniem trzech rodzajów napadów padaczkowych: napadów nieświadomości, mioklonii i napadów GM – pojawiających się chronologicznie w tej kolejności w okresie młodzieńczym oraz charakterystycznym obrazem zapisu EEG. Mimo dość dużej częstości występowania, JME jest rozpoznawana zbyt rzadko. Autorzy analizują przyczyny tej sytuacji, podają także dokładne wskazówki terapeutyczne oraz omawiają rokowanie.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran,
Klinika Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa