1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Rola endoteliny – peptydu naczyniospastycznego w patomechanizmie schorzeń naczyniowych mózgu

Krystyna Pierzchała1, RADOSŁAW GAWLIK1, ZOFIA PIELA1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii oraz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 83-86
Słowa kluczowe: endotelina

Streszczenie

Endotelina jest nowo odkrytym peptydem o bardzo silnym działaniu wazospastycznym. Przedstawiono przegląd dotychczasowych badań dotyczących mechanizmu działania endoteliny i poglądy różnych autorów na jej rolę w patomechanizmie schorzeń naczyniowych układu nerwowego.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Pierzchała,
II Klinika Neurologii l.AM,
ul. 3 Maja 13/15,
41-800 Zabrze