1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Zatory pochodzenia sercowego

TOMASZ PASIERSKI1, HANNA SZWED1
1. Kliniki Choroby Wieńcowej i Samodzielnej Pracowni Echokardiografii Instytutu Kardiologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 1-5
Słowa kluczowe: zatory mózgu, EEG przezprzełykowe

Streszczenie

Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego są ważnym klinicznie źródłem udarów mózgowych. Najczęściej występują one u chorych z migotaniem przedsionków, a ich częstość w grupie nieleczonej przeciwzakrzepowo wynosi około 5% rocznie. Zator mózgowy stanowi też powikłanie świeżego zawału serca. W tym wypadku materiałem zatorowym jest powstająca w lewej komorze skrzeplina. Zagrożenie zatorem mózgowym istnieje również u chorych z bakteryjnym zapaleniem wsierdzia, szczególnie przed włączeniem leczenia antybiotykami. Oddzielną grupę zagrożenia zatorem mózgowym stanowią chorzy ze sztucznymi zastawkami serca, którzy z tego powodu przez całe życie powinni być leczeni przeciwzakrzepowo. Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe wskazało na inne źródła zatoru mózgowego, takie jak zator paradoksalny, czy zator aortalno-tętniczy, ale ich znaczenie kliniczne wymaga dalszych obserwacji.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Pasierski, Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii,
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa