1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Znaczenie ultrasonografii w diagnostyce naczyniowej

ANNA ROZENFELD1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 7-17
Słowa kluczowe: USG, zjawisko Dopplera, badanie naczyń mózgu

Streszczenie

Podstawę ultrasonograficznej diagnostyki naczyniowej stanowią zjawiska: echa i Dopplera. Przy ich zastosowaniu możliwe jest zobrazowanie ścian naczyń i płynącej w nich krwi, a także pomiar prędkości przepływu krwi i określenie kierunku tego przepływu. W oparciu o te zjawiska powstała technika pozwalająca w sposób całkowicie bezpieczny ocenić stan tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, a w przypadku dużych ich patologii, stwierdzić obecność krążenia obocznego i określić jego drogi. Metodyka ta, jako nieinwazyjna i powtarzalna, znajduje coraz szersze zastosowanie, m. in. do monitorowania zmian przepływu w różnych etapach choroby, podczas zabiegów operacyjnych lub podczas obserwacji skutków stosowanej terapii.