1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Znaczenie zaburzeń lipidowych w etiologii udarów

Hanna Wehr1
1. Zakładu Genetyki IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 53-63
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka udarów, hiperlipidemia

Streszczenie

Istotnym czynnikiem ryzyka w miażdżycy tętnic, a tym samym w powstawaniu niedokrwiennej choroby serca i udarów niedokrwiennych mózgu, są zaburzenia metaboliczne lipoproteid i lipidów. Hiperlipidemie podzielone są na kilka typów i zależą od czynników genetycznych i środowiskowych. Oprócz kontroli poziomu lipidów, działania profilaktyczne obejmują racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną i zaniechanie palenia tytoniu. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Hanna Wehr,
Zakład Genetyki lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa