1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Zagadnienia psychiatrii sądowej poglądy

Ideały demokratycznego państwa prawa a sytuacja psychiatrii sądowej w Polsce

RYSZARD RUTKOWSKI1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 123-130
Słowa kluczowe: orzecznictwo psychiatryczno-sądowe, prawo, demokracja

Streszczenie

Autor proponuje dyskusję nad podstawowymi pojęciami i procedurami orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego, z punktu widzenia idei demokratycznego państwa rządzącego się prawem. Redakcja zdaje sobie sprawę z kontrowersyjności wielu proponowanych tu ujęć i propozycji. Jednakowoż, dyskutowanie spraw pozornie oczywistych nieraz już w historii dowiodło swej przydatności. Może tak być i w tym przypadku. Dla takiej dyskusji łamy „Postępów" będą otwarte. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Ryszard Rutkowski,
ul. Tadeusza 29,
05-800 Pruszków