1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Zagadnienia psychiatrii sądowej poglądy

Niektóre problemy związane z internowaniem w szpitalu psychiatrycznym sprawców czynów karalnych o poczytalności ograniczonej

Danuta Hajdukiewicz1, HALINA DURIASZ-ROWIŃSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 137-142
Słowa kluczowe: internowanie, poczytalność ograniczona, niebezpieczeństwo dla porządku prawnego

Streszczenie

Autorki wskazują na trudności sprawiane w szpitalu psychiatrycznym przez internowanych o poczytalności ograniczonej, będących wobec prawa przestępcami i ilustrują przykładami ich niebezpieczne zachowania po otrzymaniu postanowienia sądu o zwolnieniu ze szpitala, a przed skierowaniem do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków