1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Uzależnienie od benzodiazepin

Uzależnienia od benzodiazepin: aspekty kliniczne

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 171-180
Słowa kluczowe: benzodiazepiny, uzależnienie, odstawienie

Streszczenie

Przedstawiono najważniejsze zagadnienia kliniczne związane z uzależnieniem od benzodiazepin. Omówiono ich potencjał uzależniający, typy zespołów następujących po przerwaniu ich podawania, symptomatologię zespołów abstynencyjnych. W skazano też na znaczenie epidemiologiczne tego uzależnienia. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Małgorzata Rzewuska,
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa