1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Zagadnienia psychogeriatrii

Epidemiologia zespołów otępiennych

TOMASZ GABRYELEWICZ1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 277-282
Słowa kluczowe: otępienie, rozpowszechnienie, zapadalność, epidemiologia, choroba Alzheimera

Streszczenie

Praca jest przeglądem aktualnej wiedzy o opisowej i analitycznej epidemiologii zespołów otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Gabryelewicz,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa