1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania leków przeciwdepresyjnych

HALINA MATSUMOTO1, MARIA RADZIWOŃ-ZALESKA1, Michał Skalski1
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 221-230
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, polimorfizm genetyczny utleniania, znaczenie kliniczne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu utleniania leków przeciwdepresyjnych oraz jego wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Matsumoto,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa