1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Jak długo stosować sole litu w profilaktyce chorób afektywnych?

MARIA BERĘSEWICZ1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 213-216
Słowa kluczowe: lit, długość stosowania, profilaktyka, choroby afektywne

Streszczenie

Omówiono obciążenie związane z przewlekłym stosowaniem litu w celach profilaktycznych oraz ryzyko wynikające z przerwania skutecznej terapii. Nawroty choroby po odstawieniu litu obserwowano u ok. 75% osób w ciągu dwuletniej katamnezy. Próba zakończenia kuracji powinna być podejmowano wtedy, gdy zachodzą okoliczności narażające chorego na ryzyko nawrotu.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beręsewicz,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa