1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Kryteria diagnostyczne depresji u dzieci i młodzieży

ELIZA PUŻYŃSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 253-260
Słowa kluczowe: depresja, diagnoza, kryteria diagnostyczne, dzieci, młodzież

Streszczenie

Opracowanie zawiera współczesne poglądy na temat rozpoznawania depresji u dzieci i młodzieży, a zwłaszcza współcześnie proponowane kryteria diagnostyczne. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Eliza Pużyńska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa