1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce choroby afektywnej jednobiegunowej

Janusz Rybakowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 205-211
Słowa kluczowe: choroba afektywna jednobiegunowa, nawroty, zapobieganie, farmakoterapia, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Opracowanie jest przeglądem współczesnych poglądów na temat profilaktycznego wykorzystania leków przeciwdepresyjnych w jednobiegunowej chorobie afektywnej. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Janusz Rybakowski,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Łomżyńska 56,
85-863 Bydgoszcz