1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Rehabilitacja w psychiatrii sądowej

Metody rehabilitacji w oddziałach psychiatrycznych dla pacjentów internowanych

ANDRZEJ AXER1, CLIFFORD JOHANNSEN1
1. Oregon State Hospital, Salem, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 283-288
Słowa kluczowe: internowanie z powodu zaburzeń psychicznych, trening umiejętności społecznych, rehabilitacja psychiatryczna

Streszczenie

Autor opisuje praktyczne zasady postępowania rehabilitacyjnego w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi internowanych w jednym ze stanowych szpitali psychiatrycznych w USA (Oregon State Hospital) z powodu popełnienia czynów zabronionych przez prawo. Omawia podstawy i ocenia skuteczność stosowanych treningów umiejętności społecznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Axer,
Oregon State Hospital, 2600
Cellter Street NE,
Salem, OR 97310, USA.