1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Potencjalizacja działania przeciwdepresyjnego leków przy pomocy węglanu litu

KAZIMIERZ MATKOWSKI1, Janusz Rybakowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 217-220
Słowa kluczowe: węglan litu, potencjalizacja działania leków przeciwdepresyjnych, depresja

Streszczenie

Lit dodano do kuracji przeciwdepresyjnej u 64 chorych z endogennymi zespołami depresyjnymi spełniającymi kryteria oporności na leczenie. Poprzednio, przeprowadzono u nich co najmniej dwie kolejne kuracje (farmakologiczne lub elektrosejsmoterapeutyczne, które nie przyniosły zadowalającej poprawy. Węglan litu dodawano do kuracji lekiem przeciwdepresyjnym po co najmniej 4 tygodniach jej trwania. Zastosowana dawka węglanu litu zapewniała stężenie litu w surowicy w granicach 0,6-0,8 mmol/l. U 35 leczonych osób (56%) uzyskano, po 4 tygodniach od dodania litu, remisję objawów depresji. Wynik taki obserwowano istotnie częściej u chorych z zespołami depresyjnymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (80%) niż jednobiegunowej (48%) oraz u osób z mniejszym nasileniem depresji (73%). U 24 osób znaczna poprawa stanu psychicznego nastąpiła już w pierwszym tygodniu od dodania litu do leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Kazimierz Matkowski,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kurpińskiego 19,
85-863 Bydgoszcz