1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Problemy terapeutyczne w prowadzeniu pacjentów z rozpoznaniem double depression

MARIA ŻARDECKA1, MAŁGORZATA KOSTECKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 239-244
Słowa kluczowe: depresja „podwójna”, leczenie

Streszczenie

Przedstawiono krótko koncepcję tzw. ''podwójnej'' depresji, łączącej w sobie cechy dwojakiego typu depresji, różniących się genezą i implikacjami terapeutycznymi. Wykorzystując ilustrację kazuistyczną, omówiono typowe w takich przypadkach trudności lecznicze. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Żardecka,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa