1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Trudności stosowania psychoterapii poznawczej w leczeniu depresji

Andrzej Zięba1, DOMINIKA DUBIEL1, RYSZARD STACH2
1. Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Instytutu Psychologii UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 245-251
Słowa kluczowe: depresja, terapia poznawcza

Streszczenie

Liczne badania potwierdzają skuteczność terapii poznawczej w leczeniu depresji. Wiele wskazuje, że najkorzystniejsze z punktu widzenia jakości i długości okresu remisji jest połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią. Depresyjny styl myślenia pacjenta sprawia, że psychologiczne metody leczenia depresji są szczególnie trudne. Przedstawiamy przykłady trudności, jakie niekiedy pojawiają się w trakcie terapii.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Zięba,
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21,
31-501 Kraków