1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Finansowanie psychiatrii

Wpływ różnych form opieki pozaszpitalnej na koszty leczenia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

KATARZYNA PROT-HERCZYŃSKA1
1. Zespołu Leczenia Domowego IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 299-313
Słowa kluczowe: opieka środowiskowa, efektywność, koszty, schizofrenia

Streszczenie

Poddano analizie 179 okresów pięcioletnich, podczas których pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii korzystali z jednolitej opieki pozaszpitalnej (pod opieką tradycyjnej PZP lub Zespołu Leczenia Domowego). Otoczenie pacjenta intensywną opieką środowiskową prowadzi do redukcji hospitalizacji w oddziale całodobowym o 59%, przedłuża okres pozostawania w środowisku o 57% oraz redukuje koszty bezpośrednie o 42% w stosunku do pacjentów pozostających pod opieką PZP.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Prot-Herczyńska,
IV Klinika Psychiatryczna IPiN,
Zespół Leczenia Domowego,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa