1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Autobiografia

***

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 315-319
Słowa kluczowe: subiektywne spojrzenie na chorobę, autobiografia

Streszczenie

Jest to autobiografia relacja obrazująca sposób przeżywania zaburzeń psychicznych i radzenia sobie z innymi.

Od redakcji
Ponieważ tego rodzaju świadectwa mogą pełnić ważną i pouczającą rolę w przygotowaniu zawodowym osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych, redakcja szeroko otwiera dla nich łamy "Postępów" i zaprasza potencjalnych autorów lub osoby dysponujące podobnymi relacjami do nadesłania ich (warunkiem publikacji jest oczywiście uzyskanie zgody autora).

Adres do korespondencji:
Redakcja "PPiN",
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.