1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Ambulatoryjne prowadzenie chorych z otępieniem w poradni geriatrycznej (doświadczenia własne)

DOROTA USSOROWSKA1
1. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sopocie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 95-100
Słowa kluczowe: otępienie, leczenie ambulatoryjne

Streszczenie

Wykorzystując odrębności swojego warsztatu pracy geriatra może przyczynić się do wcześniejszego rozpoznawania zespołów otępiennych. Współpracując z innymi specjalistami, może zmniejszyć cierpienie chorych i ich opiekunów.

Adres do korespondencji:
Lek. Dorota Ussorowska,
ul. Lukrecjowa 40B/18, 81-589 Gdynia