1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Czy istnieje potrzeba rozpoznawania zespołów otępiennych pochodzenia czołowego?

SŁAWOMIRA KOTAPKA-MINC1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 33-40
Słowa kluczowe: zespół otępienny pochodzenia czołowego, obraz neuropsychologiczny

Streszczenie

W pracy omówiono wyniki badań neuropatologicznych oraz przedstawiono obraz kliniczny i neuropsychologiczny znamienny dla zespołu otępiennego pochodzenia czołowego. Podkreślono, że jest to odmienna postać zespołu otępiennego pierwotnie zwyrodnieniowego, którą należy odróżniać od procesu otępiennego typu alzheimerowskiego.

Adres do korespondencji:
Mgr Sławomira Kotapka-Minc, 1/ Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa