1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Dysfunkcja czołowa w chorobie Alzheimera i schizofrenii w świetle badań neuropsychologicznych

ROMAN BAGNIEWSKI2, Alina Borkowska1, WIKTOR DRÓŻDŻ1, Aleksander Araszkiewicz1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 41-47
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, schizofrenia, dysfunkcja czołowa, testy neuropsychologiczne

Streszczenie

W chorobie Alzheimera, jak i w schizofrenii stwierdzane są zmiany strukturalne i czynnościowe okolicy czołowej mózgu. Znajdują one odzwierciedlenie w zaburzeniach funkcji poznawczych związanych z tą okolicą mózgu. W artykule przedstawiono porównanie wyników badań neuropsychologicznych oceniających funkcjonowanie okolicy czołowej mózgu, uzyskanych u 30 chorych na chorobę Alzheimera oraz u 33 chorych na schizofrenię. Wyniki uzyskane u pacjentów z chorobą Alzheimera świadczą o większym nasileniu dysfunkcji płata czołowego w porównaniu z chorymi na schizofrenię. Największe różnice wystąpiły w wykonaniu "Testu łączenia punktów – część B". Wyniki oceny neuropsychologicznej sugerują również istnienie odrębności dysfunkcji czołowej w obu chorobach.

Adres do korespondencji:
Dr Alina Borkowska, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz