1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Leczenie skojarzone depresji i chorób afektywnych

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 85-92
Słowa kluczowe: depresje, choroby afektywne, leki przeciwdepresyjne I i II generacji, neuroleptyki, anksjolityki, leki normotymiczne, monoterapia i leczenie skojarzone, interakcje leków

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych metod leczenia skojarzonego stanów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych oraz zaburzeń schizofrenicznych, mianowicie łączenie leków przeciwdepresyjnych pierwszej i drugiej generacji z neuroleptykami, lekami anksjolitycznymi, węglanem litu oraz lekami przeciwdrgawkowymi. Przedstawiono najważniejsze wskazania do leczenia skojarzonego oraz ograniczenia dotyczące takiego postępowania. Omówiono najważniejsze interakcje wymienionych grup leków, zwrócono uwagę na ryzyko niebezpiecznych następstw stosowania niektórych połączeń leków psychotropowych.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa