1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Neurologiczne aspekty diagnostyki zespołu otępiennego

GRZEGORZ OPALA1
1. I Katedry i Kliniki Neurologii ŚIAM w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 25-31
Słowa kluczowe: diagnostyka neurologiczna, otępienie

Streszczenie

Heterogenny charakter otępienia, które ma miejsce u znaczącej części populacji w wieku podeszłym wymaga często wielospecjalistycznej diagnostyki. Autor omawia elementy postępowania diagnostycznego, jakimi najczęściej posługuje się neurolog wskazując na wypracowane w tym zakresie standardy w innych krajach.

Adres do korespondencji:
Prof. Grzegorz Opala, I Katedra i Klinika Neurologii Śl.AM, ul. Medyków 14,40-752 Katowice