1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Obraz zaburzeń depresyjnych zgodnie z klasyfikacją DSM-IV u pacjentów w wieku podeszłym bez otępienia i z zespołem otępiennym

Iwona Kłoszewska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 69-76
Słowa kluczowe: depresja, choroba Alzheimera, wiek podeszły, DSM-IV

Streszczenie

Badaniami objęto pacjentów w wieku powyżej 59 r.ż.: 42 osoby bez otępienia z zaburzeniem depresyjnym oraz 32 osoby z chorobą Alzheimera i depresją. Obraz zaburzenia depresyjnego analizowano w oparciu o kryteria diagnostyczne DSM-IV. Objawy drugiego zespołu depresyjnego stwierdzono u 71,4% pacjentów bez zespołu otępiennego oraz u 27,3% pacjentów z chorobą Alzheimera. Kryteria mniejszego zaburzenia depresyjnego spełniało 14,3%, a kryteria zaburzenia dystymicznego 9,5% osób bez otępienia. W grupie pacjentów z chorobą Alzheimera i depresją niespełniającą kryteriów dużego epizodu depresyjnego do najczęstszych objawów należały: płaczliwość (75%), bezradność (62,5%) i przygnębienie (50%).

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Kłoszewska, II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź