1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Otępienie a ciało migdałowate

JERZY DZIEWIĄTKOWSKI1, JANUSZ MORYŚ1, BARBARA BILLEWICZ-BOBEK2, PRZEMYSŁAW KOWIAŃSKI1
1. Zakładu Anatomii i Neurobiologii AM w Gdańsku
2. Instytutu Radiologii i Radioterapii AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement, 1 (3), 15-18
Słowa kluczowe: ciało migdałowate, choroba Alzheimera, morfometria

Streszczenie

W końcowym etapie choroby Alzheimera średnia objętość ciała migdałowatego jest o około 56% mniejsza niż w przypadkach kontrolnych. Całkowita liczba neuronów w ciele migdałowatym w przypadkach kontrolnych wynosi średnio około 4 mln, podczas gdy w chorobie Alzheimera zmniejsza się do 1,2 mln (o 70%). Nawet w końcowym etapie tej choroby neurony cały czas podlegają procesom zwyrodnieniowym – średnio 65% neuronów wykazuje patologię neurofibrylarną. W grupie kontrolnej jedynie około 2% neuronów posiada kłębki neurofibrylarne. Ubytek neuronalny oraz nasilona patologia neurofibrylarna powodują, że w końcowym etapie choroby całkowita liczba neuronów niezmienionych patologicznie zmniejsza się do około 460 tysięcy, a strukturami, w których ich liczba jest najmniejsza, są: jądro korowe, jądro podstawne dodatkowe oraz pole przejściowe korowo-migdałowe.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Dziewiątkowski, Zakład Anatomii i Neurobiologii AM, ul. Dębinki 1,80-211 Gdańsk.