1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Zaburzenia poznawcze w depresji wieku podeszłego – opis przypadku

KRYSTYNA JAŁYŃSKA-KWIATKOWSKA1
1. Poradni Zaburzeń Pamięci w Siedlcach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, suplement 1 (3), 75-79
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze / depresja / wiek podeszły

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek zaburzeń poznawczych, które wystąpiły w przebiegu zespołu depresyjnego u pacjenta w wieku podeszłym.

Adres do korespondencji:
Lek. Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska,
Poradnia Zaburzeń Pamięci,
ul. Warszawska l, 08-110 Siedlce