1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Zespoły depresyjne i napadowe zaburzenia nastroju u chorych na padaczkę

ADAM BILIKIEWICZ1
1. Katedry i II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 79-83
Słowa kluczowe: zespoły depresyjne, napadowe zaburzenia nastroju, padaczka

Streszczenie

Na podstawie piśmiennictwa i własnych badań autor przedstawia problem rozpoznawania i leczenia depresji i napadów afektywnych (dystymicznych) u chorych na padaczkę.

Adres do korespondencji:
Prof. Adam Bilikiewicz,
II Klinika Chorób Psychicznych AM,
ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk