1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Zespoły depresyjne w przebiegu choroby Alzheimera

Jerzy Leszek1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 63-70
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, zespoły depresyjne, dysfunkcje neuroimmunoendokrynne

Streszczenie

An overview is presented of current knowledge on interrelations between depressive syndromes and Alzheimer's disease, and on possible etiopathogenetic determinants of the two disorders.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Leszek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM, ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław