1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Fakomatozy

LESZEK KRÓLICKI1
1. Pracowni Rezonansu Magnetycznego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 37-42
Słowa kluczowe: fakomatozy, histologia, radiologia, MRI, diagnostyka

Streszczenie

W pracy omówiono najczęściej występujące fakomatozy z uwzględnieniem ich pochodzenia,
budowy histologicznej oraz obrazu w badaniach radiologicznych i tomografii MR. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości diagnostyczne MRI w tej grupie schorzeń.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Leszek Królicki, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Szpital Bródnowski,
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa