1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Fizyczne podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) – obrazowania za pomocą rezonansu jądrowego (MRI)

JACEK MATUSZAK1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 1-8
Słowa kluczowe: NMR, podstawy fizyczne

Streszczenie

W artykule omówiono teoretyczne podstawy powstawania obrazu w tomografii opartej o zasadę rezonansu magnetycznego. W szczególności wyjaśniono zjawisko spinu jąder atomowych, precesji protonów w polu magnetycznym i samo zjawisko rezonansu magnetycznego. Przedstawiono zasady powstawania obrazu przy stosowaniu różnych parametrów czasowych w sekwencjach T1, T2 i PD.

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Matuszak, Zakład Neuroradiologii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa