1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Guzy mózgu w obrazie TK i MR

JERZY WALECKI1
1. Zakładu Radiologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 9-22
Słowa kluczowe: guzy mózgu, diagnostyka, TK, MRI

Streszczenie

W pracy omówiono kryteria rozpoznawania nowotworowych guzów mózgowia w oparciu o obrazy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Podano szczegółowo praktyczną wartość tych zasad w odniesieniu do badania różnych rodzajów nowotworów metodą CT i dołączono ogólne uwagi dotyczące diagnostyki guzów w MRI. Charakterystyczne cechy guzów przysadki mózgowej w obu metodach wizualnych przedstawiono w osobnej części artykułu.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Walecki, Zakład Radiologii Centralnego Szpitala Kolejowego,
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa-Międzylesie