1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Guzy śródkanałowe w obrazie MR

Renata Poniatowska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 23-29
Słowa kluczowe: guzy śródrdzeniowe, diagnostyka, MRI

Streszczenie

Proces rozrostowy w obrębie kanału kręgowego stanowi jedno z podstawowych wskazań do badania metodą rezonansu magnetycznego. Badanie MR pozwala na odróżnienie guzów wewnątrzrdzeniowych oraz zewnątrzrdzeniowych – podtwardówkowych i nadtwardówkowych. Dokładnie lokalizuje guz, ocenia jego wielkość, stosunek do kręgosłupa i tkanek miękkich okołokręgosłupowych. Określenie stopnia i typu wzmocnienia pokontraktowego pomaga w określeniu budowy guza. W przypadku procesów wewnątrzrdzeniowych odróżnia guz od strefy obrzęku, dając obraz rzeczywistej wielkości zmiany. W guzach nadtwardówkowych podaje się kontrast w celu oceny wyników leczenia i stopnia nacieczenia szpiku.

Adres do korespondencji:
Dr Renata Poniatowska, Zakład Neuroradiologii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa