1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Infekcje ośrodkowego układu nerwowego w obrazach MR

Jerzy Kulczycki1
1. II Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 31-35
Słowa kluczowe: : infekcje o.u.n., diagnostyka, MRI

Streszczenie

W artykule omówiono wartość badania MR w diagnostyce procesów zapalnych mózgu i rdzenia kręgowego (wielopłaszczyznowość obrazów, możliwość dokładnego określenia stosunku zmian do kości, opon i przestrzeni płynowych, uwidocznienie głębokich struktur mózgowia). Przedstawiono przykłady wieloogniskowych, bakteryjnych zapaleń mózgu oraz ropni mózgu w obrazach bez wzmocnienia i po wzmocnieniu środkiem kontrastowym zawierającym Gadolinium. Wirusowe zapalenia mózgu mają często charakterystyczny obraz w badaniu MR ze względu na odmienny neurotropizm różnych wirusów.

Adres do korespondencji:
Proj. Jerzy Kulczycki, I Klinika Neurologiczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9.02-957 Warszawa