1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Pourazowe uszkodzenia krążków międzykręgowych i więzadeł odcinka szyjnego kręgosłupa w badaniu MR

JANUSZ BRONARSKI1
1. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Pracowni Rezonansu Magnetycznego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 53-57
Słowa kluczowe: kręgosłup szyjny, uszkodzenia pourazowe, krążki międzykręgowe, więzadła, MRI, diagnostyka

Streszczenie

Wprowadzenie obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego (MR) stwarza nowe możliwości diagnostyczne odnoszące się między innymi do traumatologii kręgosłupa. Dzięki temu można ukazać patologię pourazową krążków międzykręgowych i aparatu więzadłowego. Ma ono szczególne znaczenie w diagnostyce zmian uciskowych spowodowanych przez uszkodzony krążek i w ocenie stabilności kręgosłupa oraz pozwala na ustosunkowanie się do sposobu leczenia. W pracy przedstawiono wyniki badań MR u 70 chorych po urazie kręgosłupa ze współistniejącymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Bronarski, Pracownia Rezonansu Magnetycznego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.