1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Immunologia w diagnostyce chorób układu nerwowego

Układowe zapalenia naczyń

INES POKRZYWNICKA-GAJEK1, HENRYKA MAŁDYKOWA1
1. Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 69-75
Słowa kluczowe: układowe zapalenie naczyń, etiopatogeneza, klasyfikacja, leczenie

Streszczenie

Omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące układowych zapaleń naczyń, uwzględniając aktualne poglądy na ich etiopatogenezę, klasyfikację oraz leczenie. Przedstawiono obraz kliniczny najważniejszych jednostek chorobowych z uwzględnieniem zmian występujących w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Adres do korespondencji:
Dr INES POKRZYWNICKA-GAJEK, Klinika Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologicznego,
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa