1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Varia

Zagadnienie osteomalacji u chorych leczonych z powodu padaczki

JOLANTA NOWAKOWSKA1
1. II Kliniki Neurologii Śl. AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 95-98
Słowa kluczowe: osteomalacja, leki przeciw padaczkowe

Streszczenie

W pracy omówiono rodzaje osteomalacji ze szczególnym uwzględnieniem osteomalacji wywołanej lekami przeciwpadaczkowymi. Przedstawiono obraz kliniczny oraz czynniki ryzyka wpływające na zaburzenia metabolizmu mineralnego i kostnego. Zwrócono uwagę na ważność wczesnej profilaktyki zmian kostnych u chorych długotrwale pobierających leki przeciwdrgawkowe.

Adres do korespondencji:
Dr Jolanta Nowakowska, II Klinika Neurologii
Śl. AM, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze