1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Varia

Badania wybranych funkcji pamięci w diagnozie różnicowej depresji i rozlanych uszkodzeń mózgu

Krzysztof Jodzio1, Dariusz Wieczorek1, WIOLETTA RADZIWIŁŁOWICZ2
1. Katedry i Zakładu Rehabilitacji AM w Gdańsku
2. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 177-184
Słowa kluczowe: pamięć, depresja, organiczne uszkodzenie mózgu, różnicowanie

Streszczenie

Celem badań było ustalenie różnic między zaburzeniami pamięci bezpośredniej i odroczonej u osób z uogólnionymi uszkodzeniami mózgu oraz z depresją endogenną. Zbadano 21 chorych z uszkodzeniem mózgu oraz 21 pacjentów z depresją endogenną. Wykorzystano test Bentona, próbę powtarzania cyfr, „Test figury złożonej" Reya, podtest pamięci trwałej ze „Skali pamięci" Choynowskiego oraz skalę MMSE. Stwierdzono, że pogorszenie pamięci jest w większym stopniu następstwem uszkodzenia mózgu niż zaburzeń depresyjnych. W porównaniu z chorymi z uszkodzeniami mózgu, pacjenci z depresją wykonywali lepiej zadania odroczonego przypominania materiału słuchowo-werbalnego (p<0.03) oraz wzrokowo-przestrzennego (p<0.04).

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Jodzio, Katedra i Zakład Rehabilitacji AM,
ul. Dębinki 7,80-211 Gdańsk