1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Zespół natręctw

Biologiczne uwarunkowania zespołu natręctw

EWA PILACZYŃSKA1, Janusz Rybakowski2
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 139-148
Słowa kluczowe: zespół natręctw, czynniki biologiczne, patogeneza, leczenie

Streszczenie

Na tle współczesnych ujęć diagnostycznych i lista ustaleń epidemiologicznych autorzy przedstawiają wyniki nowych badań biologicznym podłożem i próbami terapii zespołu natręctw. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Pilaczyńska, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kurpińskiego 19,85-096 Bydgoszcz