1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Autobiografia

List do G.D.

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 203-207
Słowa kluczowe: subiektywne spojrzenie na chorobę, autobiografia

Streszczenie

Jest to autobiograficzna relacja obrazująca sposób przeżywania zaburzeń psychicznych i radzenia sobie z nimi.

Od redakcji
Ponieważ tego rodzaju świadectwa mogą pełnić ważną i pouczającą rolę w przygotowaniu zawodowym osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych, redakcja szeroko otwiera dla nich łamy „Postępów" i zaprasza potencjalnych autorów lub osoby dysponujące podobnymi relacjami do nadesłania ich (warunkiem publikacji jest oczywiście uzyskanie zgody autora). (red.)

Adres do korespondencji:
Urszula Spring, Redakcja PPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa