1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Varia

Lorazepam w katatonii

Alfreda Ruzikowska1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 195-201
Słowa kluczowe: katatonia, różnicowanie, leczenie, lorazepam

Streszczenie

Omówiono zwięźle pojęcie katatonii, jej objawy i diagnostykę różnicową, uwzględniającą schorzenia leżące u podłoża zespołów katatonicznych. Na podstawie literatury porównano częstość występowania zespołu katatonicznego w różnych zaburzeniach psychicznych, jak również częstość występowania poszczególnych objawów. Opisano wyniki leczenia zespołu katatonicznego małymi dawkami lorazepamu przytaczając przykłady z literatury oraz doświadczenia własne dotyczące 2 przypadków zespołu katatonicznego w przebiegu schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Alfreda Ruzikowska,
ll Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa