1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Zagadnienia organizacyjne

NARADA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH I REGIONALNYCH W DZIEDZINIE PSYCHIATRII, WARSZAWA, 6-7 GRUDNIA 1995 R. 2. Streszczenia krótkich wystąpień

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996,5,213-217