1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Varia

Ocena lęku oraz analiza struktury osobowości kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym oraz porodem po terminie

ANNA KWAŚNIEWSKA1, JANUSZ JACEK KRACZKOWSKI1, ELŻBIETA WARTACZ2, JACEK ROBAK1, MARIAN SEMCZUK1
1. Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży AM w Lublinie
2. I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 185-193
Słowa kluczowe: lęk, zagrożenie porodem przedwczesnym, poród po terminie

Streszczenie

U 57 kobiet ciężarnych zagrożonych porodem przedwczesnym i u 36 – porodem po terminie przeprowadzono badania psychologiczne oceniając: poziom lęku (STAI Spielbergera), strukturę przeżywanego lęku i niepokoju (5-czynnikowy „Arkusz samopoznania" Cattella) oraz strukturę osobowości (MMPI-WISKAD). U pacjentek z obu badanych grup stwierdzono podwyższony poziom zarówno lęku sytuacyjnego, jak i trwałego. Kobiety zagrożone porodem przedwczesnym cechował wyższy poziom lęku o charakterze neurotycznym wynikający z dysharmonijnej osobowości oraz wykorzystanie bardziej prymitywnych mechanizmów obronnych. U kobiet rodzących po terminie lęk miał charakter reaktywny – cechował je większy stopień integracji osobowości i większa skuteczność opanowywania lęku.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Kwaśniewska, Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży AM,
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin