1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Zagadnienia organizacyjne

Przyszłość szpitali psychiatrycznych

Stanisław Dąbrowski1, Wanda Langiewicz1, TERESA ŻAKOWSKA-DĄBROWSKA1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 209-212
Słowa kluczowe: szpitale psychiatryczny, psychiatryczna opieka zdrowotna, reforma psychiatrii

Streszczenie

Na tle zasad przygotowanej reformy organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej, przedstawiono perspektywy przyszłego miejsca i roli dzisiejszych szpitali psychiatrycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN.
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa.